ALORA PROPERTY je členom skupiny ALORA STORE, čím rozšírila svoj rozsah aktivít aj na oblasť poskytovania realitných služieb.
 

V sektore prípravy investičných projektov pôsobíme od roku 2004 a v rámci svojich aktivít ponúkame návrh a zariaďovanie interiérov vrátane širokej ponuky štýlového dizajnového nábytku a bytových doplnkov - www.alorastore.sk

 

Ponúkame taktiež geodetické služby, vytyčovanie inžinierskych sietí a komplexnú inžiniersku činnosť od zabezpečenia predprojektovej prípravy, rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebného povolenia, kolaudácie stavby vrátane zápisu stavby do katastra nehnuteľností.